CMupdate

Naar aanleiding van de reactie van G.van den Akker op het bericht over vendor lock-in ben ik natuurlijk even gaan kijken op de CMupdat bij het artikel waarnaar verwezen werd.

Geen gek verhaal en de rest van de site ziet er ook wel de moeite waard uit. Helaas, de afknapper was de RSS-feed. Die is er wel, maar blijkbaar niet voor het onderdeel issues, en dat was juist de moeite waard.
Daarnaast heb ik me nogal gestoord aan de gigantische disclaimer die op de contactpagina te vinden is. OK, hij is korter dan de disclaimer op deze site, maar vooral dit stuk vond ik dik aangezet:

“Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.”

(bron)

Ik krijg dan meteen zoiets van “o jee, ik heb eerst een advocaat nodig om er iets mee te mogen doen”.

Gelukkig bestaan er andere bronnen (zoals deze) die uitleggen dat citeren een van de uitzonderingen in het auteursrecht zijn die gebruik van de site voor webloggers toch nog zinvol maakt. Met de hakken over de sloot dus terwijl het heel wat eenvoudiger kan. Immers, de site biedt de informatie nu kostenloos aan. Een CC-licentie die zegt dat ik de naam of andere aanduiding van de maker dien te vermelden, het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken mag, en het werk niet bewerken mag, zou dan veel vriendelijker gestaan hebben. Bedrijfseconomisch gezien zou het eenzelfde of zelfs een veel positiever effect gehad hebben.