Tien projecten gehonoreerd in SURF-tender ICT en Onderwijs

“Het SURF-Platformbestuur ICT en Onderwijs heeft besloten tien van de 23 ingediende projectvoorstellen op het gebied van ICT in het hoger onderwijs met subsidie te honoreren. In totaal is in de SURF-tender 2003 2.3 miljoen EURO aan subsidie toegekend.”

(bron)

Het blijft een goede zaak, zo’n SURF-tender. Zelfs in een tijdje van financiële krapte wordt zo innovatie gestimuleerd en samenwerkingsverbanden opgezet tussen hogescholen en universiteiten in Nederland. Zie de SURF website voor de hele lijst met doorklikmogelijkheden naar de projectbeschrijvingen.