Jaarplan 2005 – Platform ICT en Onderwijs

Het is lang niet zo dik en gedetailleerd als ons eigen SURF SiX-jaarplan, maar het jaarplan van het SURF-Platform ICT en Onderwijs biedt een uiteenzetting van de belangrijkste kaders en activiteiten van het platform dit jaar en is nu ook online beschikbaar.