feb 032005
 

Het is lang niet zo dik en gedetailleerd als ons eigen SURF SiX-jaarplan, maar het jaarplan van het SURF-Platform ICT en Onderwijs biedt een uiteenzetting van de belangrijkste kaders en activiteiten van het platform dit jaar en is nu ook online beschikbaar.

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.