Rapportage Quickscan QTI beschikbaar!

De afgelopen maand heb ik een quickscan QTI uitgevoerd voor de Digitale Universiteit. De rapportage en de bijbehorende testset met QTI bestanden zijn vanaf nu beschikbaar voor download van de DU website:
http://www.digiuni.nl/publicaties/ of rechtstreeks
:
* de rapportage (1908 Kb) en
* de testbestanden (1128 Kb).

Zoals je in de conclusies kunt lezen is het mogelijk een basale gemeenschappelijke set van QTI functionaliteiten te onderscheiden die door alle onderzochte applicaties ondersteund wordt. Zodra meer dan die basale set noodzakelijk is zijn er steeds een of meer applicaties die niet meer in staat zijn de bestanden succesvol te importeren. Een belangrijke aanbeveling is om het aanbod van QTI bestanden te vergroten door bijvoorbeeld de nu reeds binnen de DU aanwezige toetsbanken op die manier te ontsluiten.
Daarnaast wordt aangegeven dat het van belang is om actief met de leveranciers te communiceren om de bestaande ondersteuning uit te breiden.

Uit de reacties tijdens het uitvoeren van de quickscan bleek dat er een duidelijke belangstelling is voor het uitwisselen van vragen met behulp van QTI. De mate waarin deze quickscan een vervolg krijgt (bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoek naar de exportmogelijkheden) zal mede afhangen van de vragen uit de instellingen.

[update] Links aangepast aangezien de DU website niet meer bestaat. Deze en andere QTI gerelateerde documenten zoals de 2006 versie van de quickscan kun je hier vinden.