Publicatie

55 posts

Wake-up Call?

Gast-column voor SURF Magazine, december 2008 over online samenwerken en de vraag waarom we in Nederland zo weinig gebruik maken van videoconferencing. Het hele SURF magazine is hier te downloaden (PDF, 1.278kB )Als je alleen de column wilt lezen kun je die hier vinden (PDF, 298kB)

Mooie foto, waar heb je die genomen?

Bijdrage aan de onafhankelijke themabijlage Digitale Fotografie die in november 2008 bij het AD bijgevoegd zat.Op basis van een telefonisch interview met mij heeft Irma van de Lubbe dit artikel geschreven: Mooie foto, waar heb je die genomen? (PDF, 708kB) De tekst is van Irma van der Lubbe van Vitamedia.Ik heb toestemming om het artikel hier te plaatsen onder de voorwaarde […]

Standaarden voor toetsen

Overzicht van standaarden voor toetsen gemaakt in het kader van het toetsproject van SURFfoundation in samenwerking met Kennisnet. Het document geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare formaten voor het uitwisselen van toetsmaterialen. Voordat die formaten toegelicht worden zal echter eerst een toelichting gegeven worden op het standaardisatieproces en de wijze waarop afspraken (standaarden) tot stand kunnen komen.  PDF-bestand

Inventarisatie QTI Toetsspeler

Inventarisatie uitgevoerd in het kader van het toetsproject van SURFfoundation in samenwerking met Kennisnet.Doel van dit document is het helder krijgen van de beschikbaarheid van een QTI 2.1 player op de internationale markt, het zonodig stimuleren van de ontwikkeling van een QTI 2.1 player door derden en het communiceren over een dergelijke player in Nederland. PDF-bestand

QTI Quickscan 2006

Quickscan uitgevoerd voor de Digitale Universiteit. Hierin wordt getest hoe goed een aantal binnen de DU gebruikte applicaties in staat zijn toetsvragen die opgeslagen zijn volgens de IMS QTI 1.2-specificatie te importeren. Hierbij wordt dat vergeleken met de resultaten van de eerste Quickscan die in 2003 uitgevoerd werd en aangevuld met een applicatie die in staat is IMS QTI 2.0 toetsitems […]